LASTEN SAIRAUDET JA PÄIVÄHOITO


Koska lapsen voida viedä hoitoon?

Lasten infektiotautien erikoislääkäreiden työryhmä on antanut ohjeita tarttuviin lastentauteihin sairastuneiden lasten eristämisestä. Alla luetellut ohjeet ovat toki vain viitteellisiä ja näitä ohjeita pitää tulkita lapsen kokonaistilanteeseen sopivaksi.

Kuume

Lasta ei pidä viedä hoitoon, jos peräsuolilämpö yli 37,5 C. . Toipumisen katsotaan puolestaan tapahtuneen kun kuumeetonta aikaa on yli 1 vrk.

Yskä-nuhaoire

Yskä ja nuha eivät sinänsä estä osallistumista päivähoitoon, ellei se häiritse lapsen yleisvointia tai päiväkotitoimintaa tai ellei lapsella ole muita oireita tarttuvasta taudista.

Nuhakuume

Lapsi voidaan viedä hoitopaikkaan kun hänen yleistilansa ja kuume sallivat. Yksi kuumeeton päivä kotona.

Ripuli ja oksentelu

Ripuloivia ja oksentelevia lapsia hoidetaan kotona kunnes oireet loppuvat.

Vauvarokko

Hoito järjestetään oireiden vaatimalla tavalla, lapsi voi palata hoitopaikkaan yleistilan ja kuumeen salliessa. Yksi kuumeeton päivä kotona.

Vesirokko

Suositeltava eristämisaika on vähintään 5 vrk ihottuman puhkeamisesta. Lasta ei ole tarpeen eristää enää kun ruvet ovat kuivuneet.

Tulirokko, Angiina (Streptokokki A-infektiot)

Riittävä eristämisaika on 24 tuntia antibioottihoidon aloittamisesta, kotihoitoajan pituuden ratkaisee lapsen yleisvointi.

Korvatulehdus

Eristäminen ei ole tarpeen. Lapsi otetaan hoitoon kun yleistila ja kuume sallivat.

Silmätulehdus

Aiheuttajat ovat samoja viruksia ja bakteereita, jotka aiheuttavat lasten hengitystietulehduksia. Siksi lasta, jonka silmä rähmii, ei tarvitse välittömästi poistaa hoidosta tartunnan vaaran vuoksi.

Märkärupi

Eristäminen 24 tuntia suun kautta otettavan ja 48 tuntia paikallisen antibioottihoidon aloittamisesta.

Koska lapsen voi viedä ulos?

Kuumeisen lapsen ei ole syytä rasittaa itseään ulkona. Kuten päivähoitoon viemisessä, parempi on odottaa kuumeen häviämistä. Hyväkuntoinen, lieväkuumeinen lapsi voi kuitenkin yleensä hyvin nukkua esim. päiväunensa parvekkeella, tai kärryssä istuen käydä vanhemman kanssa kaupassa jne. edellyttäen, että hänet on asianmukaisesti vaatetettu.
Sisällysluettelo