KUUMEKOURISTUS JA MUUT TAJUNNANHÄIRIÖT


Kuumekouristus

Korkea kuume ja sen nopea nousu voivat aiheuttaa lapselle kuumekouristuksen. Kouristuksen aikana kädet ja jalat nykivät ja jäykistelevät symmetrisesti eikä lapseen saa kontaktia. Tyypillinen kohtaus kestää muutaman minuutin, minkä jälkeen lapsi tulee tajuihinsa mutta on usein väsynyt. Kuumekouristuksia esiintyy 2-3 %:lla lapsista ja taipumus niihin on periytyvää eli kuumekouristelijan vanhemmilla tai lähisukulaisilla on saattanut olla sama ongelma. Kuumekouristus ei ole merkki epilepsiasta, eikä siitä ole haittaa lapsen myöhemmälle kehitykselle.

Kuumekouristuksen hoito

On tärkeätä estää lasta vahingoittamasta itseään kouristuksen aikana ja varmistaa, että lapsi pystyy hengittämään esteettömästi. Vaatteet on syytä poistaa ja ikkunat avata tai lapsi viedä ulkoilmaan kehon lämpötilan jäähdyttämiseksi. Kuumekouristus menee yleensä ohitse muutamassa minuutissa, mutta jos näin ei tapahdu tai lapsi on kohtauksen jälkeen sekava, oksenteleva, kivulias tai muuten poikkeava, tulee vanhempien ottaa yhteys päivystävään lääkäriin. Mikäli lapsella on aiemmin ollut kuumekouristus ja kotona on kouristuslääkettä, sitä annetaan peräsuoleen, jos kohtaus ei muutamassa minuutissa laukea. Kuumekouristuksilla on taipumus uusia ja näillä lapsilla tulee uusien kuumeiden ilmaantuessa käyttää säännöllisesti kuumelääkettä.

Kohtaukset ilman kuumetta

Epilepsia alkaa usein lapsuusiässä ja on nykyisin hyvin hoidettavissa. Epilepsian oireet ovat yleensä täysin kiistattomat: lapsi alkaa kouristella ja häneen ei saa kontaktia. Aina ei oireisto ole kuitenkaan näin selvä. Niinpä yleinen neuvo on, että jos lapsella ilmenee nykinöitä, poikkeavaa käyttäytymistä, tajunnanhäiriöitä tai muita kohtauksia, joiden luonne on vanhemmille epäselvä, on paras ottaa yhteys neuvolaan tai lääkäriin. Usein on kysymys harmittomasta asiasta, joka ei vaadi jatkotutkimuksia, mutta tavallista on myös, että lapselle tehdään EEG-tutkimus asian varmistamiseksi.
Sisällysluettelo