VIRTSATIEINFEKTIO


Virtsatieinfektiot ovat seurausta bakteerien pääsystä "alakautta" virtsaputkeen ja siitä edelleen ylemmäksi virtsateihin. Lasten virtsatietulehdukset edellyttävät aina huolellista antibioottihoitoa ja sen jälkeistä seurantaa.

Oireet

Isoilla lapsilla kirvely virtsatessa ja tihentynyt virtsaamistarve viittaavat tulehdukseen, mutta pienillä lapsilla oireet ovat usein epämääräisiä. Pelkkä kuume, vatsan toiminnan häiriö tai oksentelu saattavat olla virtsatieinfektion oireita. Kuumeiselta lapselta onkin usein syytä tutkia myös virtsanäyte, mikäli kuumeelle ei löydy muuta syytä. Vaippaikäisillä lapsilla virtsan muuttuminen pahanhajuiseksi saattaa viitata virtsatietulehdukseen.

Hoito

Virtsatieinfektion toteaminen edellyttää aina lääkärissäkäyntiä ja virtsakoetta, josta tutkitaan tulehdussolujen ja bakteerien määrä. Tulehdus hoidetaan aina antibiooteilla. Usein pienet lapset- etenkin ne, joilla on kuumetta- otetaan ensipäiviksi sairaalahoitoon. Tällöin voidaan käyttää tehokkaita, suonensisäisesti annettavia antibiootteja.

Joillain lapsilla osasyy tulehdukseen on virtsateiden poikkeava rakenne tai toiminta. Vaikka tällainen vika löytyy vain pieneltä osalta lapsia, tapana on jokaiselle lapselle hoidon jälkeen automaattisesti suorittaa sairaalan poliklinikalla yksinkertaiset röntgentutkimukset rakenteellisten poikkeavuuksien poissulkemiseksi. Näin tehdään sitä herkemmin, mitä pienemmästä lapsesta on kyse.

Virtsatieinfektioilla on kohtuullinen taipumus uusiutua. Niillä lapsilla, joilla esiintyy toistuvia infektioita, voidaan tulehduksia ehkäistä jatkuvalla pienellä antibioottilääkityksellä (estolääkitys). Tällaiset päätökset tehdään aina lastensairaalassa.
Sisällysluettelo